г. Калуга

Стройдвор Калуга

Адрес:  г. Калуга
1. пер. Баррикад, д. 6 База Стройдвор Калуга
тел: 8 (4842) 55-59-83, (4842) 75-12-26, 8 (901)995-12-26

 

 2. ул. Баума, д. 5
магазин "От веника до печки-1"
тел: 8 (4842) 77-47-77, 77-43-33

 

3. ул. Салтыкова-Щедрина, д.28
"От веника до печки-2"
Тел.(4842) 222-627


4. ул. Болдина, 87/2
"От веника до печки-3"
Тел. (4842)202-188
   

Меню городов